IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO
Home
 

Otwarcie Zielonej Pracowni

Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dofinansowaniu Gminy Milówka powstała Zielona Pracownia. Sala została wyremontowana, wyposażona w sprzęt audiowizualny, multimedialny oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wszystko po to, aby rozwijać wiedzę na temat ekologii oraz ochrony przyrody w szerszym znaczeniu, ale także pokazywać wartości przyrodnicze najbliższego otoczenia. W projekt Zielonej Pracowni byli zaangażowani nauczyciele: Pani Dorota Kuśnierz, która czuwała nad stroną merytoryczną i konspektem pracowni oraz Pani Bibianna Markuljak i Urszula Sołtysek-Filip. Rodzice również włączyli się w pomoc przy organizacji wydarzenia przygotowując słodki poczęstunek, a także  stroje dla naszych aktorów, modelek    i modeli. Podczas otwarcia uczniowie  zaprezentowali program artystyczny, który zwracał uwagę na problemy Ziemi. Następnie odbył się pokaz ekologicznej mody. W obecności Wójta Gminy Roberta Piętki, Przewodniczącego Rady Gminy Dariusza Kocierza, Kierownika Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej Ewy Cofała, Starszego Wizytatora Ilony Włoch, Kierownika Referatu Spraw Oświaty Lucyny Grzegorzek, Pani Elżbiety Kamieńszczyk-Cudek, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów została uroczyście otwarta Zielona Pracownia.

 

DSC_0113 DSC_0117 DSC_0118 DSC_0120 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0126 DSC_0127 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0140 DSC_0141 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0145DSC_0146 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0154 DSC_0155 DSC_0156 DSC_0158 DSC_0159 DSC_0160 DSC_0164 DSC_0166 DSC_0168 DSC_0171 DSC_0174 DSC_0175 DSC_0178 DSC_0185 DSC_0187 DSC_0190 DSC_0192 DSC_0195 DSC_0197 DSC_0200 DSC_0203 DSC_0206 DSC_0207 DSC_0208 DSC_0211 DSC_0212 DSC_0215 DSC_0217 DSC_0218

Off 

Listopad 13, 2023 This post was written by Categories: Uncategorized Comments are off for this post


Top