IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO
Home
 

Sierpień, 2020

Wskazówki dla rodziców

10zasadplakat_rodzice_plakat

   

Off 

10 zasad dla ucznia

10zasadplakat_uczniowie_plakat

 

Off 

Oświadczenie rodziców w sprawie procedur przeciwdziałania Covid – 19

OŚWIADCZENIE Ja, ………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) Będący rodzicem/opiekunem prawnym ……………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia termometrem bezdotykowym przez pracownika szkoły. Przyjmuję do wiadomości: objęcie mnie zakazem wstępu na teren szkoły, konieczność cogodzinnego wietrzenia sal szkolnych, konieczność pilnego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego …Continue reading

Off 

List Ministra Edukacji Narodowej

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DARIUSZ PIONTKOWSKI Warszawa, 28 sierpnia 2020 r. Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice, wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie …Continue reading

Off 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania Covid – 19

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lalikach z dnia 26.08.2020r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lalikach obowiązują od 1 września 2020r.     Na podstawie art. 68 ust. 1 …Continue reading

Off 
Top