IM. KSIĘDZA JANA TARDOWSKIEGO
Home
 

Nauczyciele

Dyrektor szkoły  mgr Krystyna Jopek

Przedszkole

mgr Agnieszka Chowaniec

Klaudia Zeman

Edukacja wczesnoszkolna

dyr. mgr Krystyna Jopek

mgr Monika Gaj

mgr Agnieszka Chowaniec

Język polski

mgr Grażyna Pydych – Babicka

Język angielski

mgr Helena Gaweł

mgr Dorota Szczotka

Język niemiecki

mgr Anetta Białożyt

Historia

mgr Małgorzata Zdechlik

Wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Zdechlik

Matematyka

mgr inż. Renata Fułat

Chemia

mgr inż. Renata Fułat

Fizyka

mgr Urszula Sołtysek – Filip

Biologia

mgr Dorota Kuśnierz

Geografia

mgr Dorota Kuśnierz

Technika

Urszula Sołtysek  – Filip

Informatyka

mgr Urszula Sołtysek – Filip

Plastyka

mgr Magdalena Chowaniec

Muzyka

mgr Michał Fiedor

Wychowanie fizyczne

mgr Bibiana Markuljak

Przyroda

mgr Bibiana Markuljak

Religia 

ks. Andrzej Ślęczka

Przygotowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Zdechlik

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Urszula Filip – Sołtysek

Pedagog Szkolny

mgr Małgorzata Hutyra

Biblioteka

Anna Witos

Świetlica 

mgr Bibiana Markuljak

mgr Grażyna Pydych – Babicka

mgr Monika Gaj

mgr Agnieszka Chowaniec

mgr Małgorzata Zdechlik

 

 


Top