IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO
Home
 

Maj, 2021

Poradnik dla rodziców

broszura_dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021-01
Off 

Zarządzenie nr 18/zn/2021 z dnia 04.05. 2021 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lalikach w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki

Zarządzenie nr 18/zn/2021 z dnia 04.05. 2021 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lalikach w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz.4, 619), Rozporządzenia MEiN w …Continue reading

Off 
Top