IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO
Home
 

Historia Szkoły

szkoła

szkoła

Pierwsze wzmianki o istnieniu nauczania na terenie dzisiejszych Lalik (dawniej przed 1949r. Szare-Gronie) pochodzą z przekazów ustnych. Pierwsze informacje o szkole zostały zapisane w Kronice Szkolnej w roku 1937.

Pierwsze izby lekcyjne powstały w 1918 roku na terenie przysiułków Piekło i Groniczek. Mieściły się w prywatnych domach. W nich uczyli się uczniowie różnych roczników. Nauka odbywała się przede wszystkim zimą, kiedy dzieci nie musiały pomagać w gospodarstwach. Często też przed rokiem 1918 uczono dzieci indywidualnie, w domu. Dotyczyło to tylko tych rodzin, w których ojciec lub matka umieli czytać i pisać. Wtedy uznali, że muszą tę umiejętność przekazać następnemu pokoleniu. Szkoła podstawowa w Lalikach, a właściwie budynek szkoły, został przekazany do użytku w 1937 r. Jego budowę poprzedziły starania ówczesnego kierownika szkoły p. St. Górskiego oraz władz lokalnych czyli sołtysa p. J. Babickiego. Oni to zebrali Komitet Budowy Szkoły w roku 1934, postanowili zebrać środki finansowe. Już po kilkunastu latach po oddaniu szkoły okazało się, że budynek szkolny składający się z dwóch sal, jest zbyt ciasny na pomieszczenie dużej jak na tamte czasy ilości uczniów. W latach sześćdziesiątych podjęto decyzję o dobudowaniu na placu szkolnym tzw. baraczku, w którym powstały cztery sale lekcyjne ze świetlicą i kinem objazdowym, biblioteką, oraz salą przeznaczoną na warsztaty szkolne. Jak na ówczesne czasy szkoła miała dostateczne zaplecze dydaktyczne. Ze względu na zły stan techniczny w 1976 r zamknięto baraczek i dokonano remontu na strychu w głównym budynku szkoły. Powstały tam cztery przechodnie sale lekcyjne, zainstalowano wodę i centralne ogrzewanie. W latach 1978-1985 ówczesny Dyrektor Szkoły wraz z żoną zaczęli poważnie myśleć o budowie nowej szkoły. Razem z Komitetem Rodzicielskim podjęli decyzję o zakupie działek pod budowę szkoły.

Szkoła z drogi do Koniakowa

Społeczność lokalna zgodnie stwierdziła, że budynek szkoły powinien znajdować się w przysiółku Wełniakówka, ponieważ ta lokalizacja jest jakby w „centrum” Lalik i dzieci z wszystkich przysiółków będą mieć jednakową odległość do szkoły. Tamte czasy nie sprzyjały inwestycji. W roku 1986 rozpoczęto budowę szkoły po dwukrotnej zmianie planów. Pierwotny projekt nawiązywał do modnych i standardowych wtedy „tysiąclatek”(Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Polski) dlatego ówczesny dyrektor zrobił wszystko, aby nowy budynek bardziej komponował się z otaczającym pięknym górskim krajobrazem i go nie szpecił.

W roku 1995 po uzyskaniu dotacji z Polska Wieś 2000 wprowadziliśmy się do nowej szkoły. Nie była wykończona w pełni. My jednak byliśmy szczęśliwi, że mamy klasy obszerne, wyposażone w nowe meble i nowe pomoce dydaktyczne. W części, która wtedy nie była wykończona znajduje się obecnie Zakład Aktywności Zawodowej „Laliki” prowadzony przez stowarzyszenie „Teatr Grodzki” z Bielska – Białej. Obecnie znajdują się tam sale rehabilitacyjne, sauna, pokoje gościnne. Została uruchomiona stołówka, z której korzystają nasze dzieci.

Dzisiaj w pracy dydaktyczno – pedagogicznej korzystamy z dotacji Unii Europejskiej. W szkole były zrealizowane programy np.: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, „Radosna Szkoła”, „Szklanka Mleka” oraz „Owoce w Szkole”. W 2010/2011 roku szkolnym rozpoczęto realizację programów „Baśnie – królowe dziecięcych serc” oraz zajęcia komputerowe „Między dawnymi i nowymi laty- tradycja i nowoczesność w mojej małej ojczyźnie”. W 2010 roku powstał plac zabaw i w nowoczesne boisko szkolne finansowane między innymi z dotacji EFS.

Laliki są miejscowością atrakcyjną pod względem klimatycznym i krajobrazowym, a szkoła to bardzo ważna cząstka laliczańskiej tożsamości.

Opracowano na podstawie materiałów przygotowanych przez Wiesławę Gacek w 2010r.


Top