IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO
Home
 

Styczeń, 2021

Zarządzenie nr 8/zn/2021 z dnia 15.01. 2010 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lalikach w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki

Zarządzenie nr 8/zn/2021 z dnia 15.01. 2010 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lalikach w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki Na podst. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (( …Continue reading

Off 

Organizacja nauki w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lalikach po feriach

Laliki, 15.01.2021 r. Organizacja nauki w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego                    w Lalikach po feriach Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lalikach wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII będą uczyć …Continue reading

Off 
Top