IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO
Home
 

Kwiecień, 2020

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego

Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.  Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.  W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy …Continue reading

Off 

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie otwarcia przedszkoli od 6 maja br.

Warszawa, 29 kwietnia 2020 r. Otwieramy przedszkola od 6 maja br. Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte. Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo …Continue reading

Off 

Kształcenie na odległość przedłużone do 24.05.2020 r.

Warszawa, 24 kwietnia 2020 roku Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych …Continue reading

Off 

Uzasadnienie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Uzasadnienie Uzasadnienie Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 410, z późn. zm.) wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo …Continue reading

Off 

Rozporządzenie ministra edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu …Continue reading

Off 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wydłużenia terminu zawieszenia zajęć w placówce

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 27.04. 2020 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lalikach                w sprawie wydłużenia terminu zawieszenia zajęć w placówce. Na podst. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 roku (Dz.U. Z 2020 r. poz. 642) zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego …Continue reading

Off 

Terminy egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Warszawa, 25 kwietnia 2020 r. Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów. – …Continue reading

Off 

Dziennik z czasu kwarantanny – propozycja pani pedagog skierowana do rodziców i dzieci

Dziennik z czasu kwarantanny Ograniczenia, które są spowodowane epidemią w znacznym stopniu zdezorganizowały życie wielu ludziom. Konieczność pracy zdalnej, nauki w domu, zabranie możliwości realizacji swoich pasji uprawiania sportu, spotkań z przyjaciółmi, utrata pracy, strach przed chorobą – wszystko to dotyka zarówno nas, dorosłych jak i dzieci. Każdy z nas, mimo poczucia wagi sytuacji, odczuwa …Continue reading

Off 

Porady pedagoga szkolnego dla nastolatków – jak efektywnie funkcjonować w okresie pandemii

Nastolatku! Porady jak efektywnie funkcjonować w okresie pandemii Poniżej prezentuję link do króciutkiego, ale pomocnego materiału filmowego. Jak wydobywa się emocja? https://youtu.be/P4PTBvdqGpk Nowa sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się w związku z pandemią koronawirusa na świecie, wpływa na nas wszystkich. Po pierwsze martwimy się o zdrowie nasze i naszych bliskich, podrugie próbujemy odnaleźć się w nowych warunkach, które …Continue reading

Off 

Informacja Dyrektora Szkoły o dalszym zawieszeniu zajęć i przełożeniu terminu egzaminu ósmoklasisty

Laliki, 09.04.2020 r. DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE! ZAJĘCIA W SZKOLE I PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO      26 KWIETNIA 2020 R. KONTYNUOWANA BĘDZIE NAUKA ZDALNA. TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ZOSTAŁ PRZEŁOŻONY BEZ PODANIA NOWEGO TERMINU, ALE NAJWCZEŚNIEJ NA CZERWIEC. NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY PRZEZ MEN I CKE NA TRZY TYGODNIE PRZED NOWYM TERMINEM EGZAMINU. JESTEM …Continue reading

Off 
1 2
Top