IM. KSIĘDZA JANA TARDOWSKIEGO
Home
 

Listopad, 2012

Historia Szkoły

Pierwsze wzmianki o istnieniu nauczania na terenie dzisiejszych Lalik (dawniej przed 1949r. Szare-Gronie) pochodzą z przekazów ustnych. Pierwsze informacje o szkole zostały zapisane w Kronice Szkolnej w roku 1937. Czytaj dalej…

Off 
Top