IM. KSIĘDZA JANA TARDOWSKIEGO
Home
 

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. 2017, poz. 1603)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. 2017, poz. 1603)

Zakończenie I półrocza

31 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe

4 stycznia – 17 stycznia 2021 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. 2017, poz. 1603)

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. 2017, poz. 1603)

Egzamin ośmioklasisty

25 maja 2021 – j. polski (wtorek) 26 maja 2021- matematyka (środa) 27 maja 2021 – język obcy (czwartek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2021 r. (wtorek)

12 listopada 2021 r. (piątek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek) 17 czerwca 2022r. (piątek)

(podstawa prawna: § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. 2017, poz. 1603)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. 2017, poz. 1603)

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

(podstawa prawna: § 3 ust 1, pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. 2017, poz. 1603)


Top