IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO
Home
 

Lipiec, 2020

Komunikat Dyrektora SP w Lalikach, w sprawie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, 31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 wydawane będą zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową. Przypominam, że nadal obowiązują wszystkie środki ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki oraz długopisy. Wszystko odbędzie się tak, jak na zakończeniu roku szkolnego. Krystyna Jopek

Off 
Top