IM. KSIĘDZA JANA TARDOWSKIEGO
Home
 

Kalendarz Szkoły

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2015

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2015 – 1.01.2016

Ferie zimowe

15.02 – 28.02.2016

Wiosenna przerwa świąteczna

24.03 – 29.03.2016

Zakończenie roku szkolnego

24.06.2016

Dni ustawowo wolne  od pracy  w roku szkolnym 2015/2016

  • 11 listopada 2015 r. –  Święto Niepodległości
  • 6 stycznia 2016 r. –  Święto Trzech Króli
  • 3 maja 2016 r.- Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • 26 maja 2016 r. –  Boże Ciało

Dni  dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016

  • 2 listopada 2015 r.
  • 4 stycznia 2016 r.
  • 5 stycznia 2016 r.
  • 5 kwietnia 2016 r. (sprawdzian szóstoklasisty)
  • 2 maja 2016 r
  • 27 maja 2016 r.

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych za I półrocze

Na miesiąc przed klasyfikacją – grudzień 2015

Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach za pierwsze półrocze i wpisanie ich do dziennika

Na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej – styczeń 2016

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach zajęć edukacyjnych

Na miesiąc przed klasyfikacją – maj 2016

Termin poinformowania uczniów o przewidywanych rocznych ocenach i wpisanie ich do dziennika

Na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej – czerwiec 2016

Termin klasyfikacji rocznej

czerwiec 2016

 


Top